Nieuws uit het KulturhusTrefpunt

Gepubliceerd op 15 februari 2019 om 16:38

2019 is het startpunt geworden van een vernieuwde visie KulturhusTrefpunt 2.0 en bovendien het aanstellen van een nieuwe beheerder. Het belangrijkste uit deze vernieuwde visie is dat we voor elke Heetenaar nog meer het huis van het dorp willen zijn. Iedereen uit Heeten kan gebruik maken van de ruimtes in het gebouw. Met uitzondering van commerciële- of winstgevende activiteiten worden er geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het gebouw. Dit kan alleen als steeds meer inwoners van Heeten gebruik gaan maken van dit gebouw. KulturhusTrefpunt is faciliterend met het gebruik van de ruimten en apparatuur en vrijwilligers als gastheer of gastvrouw. Ook ondersteunen wij werkgroepen of commissies bij het opzetten of uitvoeren van activiteiten. Er zijn al veel activiteiten in KulturhusTrefpunt, gelukkig zien we steeds meer Heetenaren die hiervan gebruik maken. Maar er is nog ruimte voor meer activiteiten waarvoor we betrokken inwoners zoeken die deze willen organiseren. Er is bijvoorbeeld nog ruimte voor – een extra biljartgroep - een klaverjas- of kruisjasgroep - activiteiten voor de jeugd tot 18 jaar - een filmavond – lezingen – bingoavonden - en nog veel meer.
Maar ook voor het houden van een kinderfeestje, uw eigen verjaardag of jubileum is het KulturhusTrefpunt uitstekend geschikt. Reserveer een ruimte(n) via de website www.kulturhustrefpunt.nl. Commerciële of winstgevende partijen zijn ook van harte welkom voor een training, lezing, vergadering of andere activiteiten, hiervoor vragen wij wel een vergoeding.

 

We zijn erg blij dat we ook een nieuwe beheerder aan u kunnen voorstellen: Anja Beumer is vanaf 1 januari onze nieuwe beheerder. Anja komt uit Schoonheten is 36 jaar, getrouwd met Rudi en ze hebben drie kinderen. Anja was al als vrijwilliger actief in het Trefpunt bij de hobbyclub. Alhoewel ze nog in haar proeftijd zit, hebben we er veel vertrouwen in dat dit tot een dienstverband zal leiden voor voorlopig 16 uur per week. Samen met een zeer enthousiaste groep vrijwilligers gaat zij de kar van beheerder voor KulturhusTrefpunt trekken.

 

Ondanks dat KulturhusTrefpunt 2.0 vanaf 1 januari goed en georganiseerd loopt zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die zitting willen nemen in het bestuur of als gastheer c.q. gastvrouw willen meehelpen. U bepaalt zelf op basis van een activiteitenlijst hoe vaak per week of per maand u ons zou willen helpen.
U kunt zich aanmelden via onze mailadres: info@kulturhustrefpunt.nl of meld je aan bij Anja, één van de vrijwilligers of bestuursleden.