KulturhusTrefpunt Heeten is het dorpshuis van Heeten waar dagelijks diverse activiteiten plaatsvinden "voor Heetenaren, door Heetenaren". Het staat aan de rand van het centraal gelegen dorpsplein en het biedt een scala aan mogelijkheden. Het wordt gerund door een grote groep gemotiveerde vrijwilligers, samen met stichting KulturhusTrefpunt en een beheerder.

Meetings & Conferenties

In ons KulturhusTrefpunt staan verschillende ruimtes tot uw beschikking voor het houden van vergaderingen, presentaties, trainingen, opleidingen of business meetings. Uw bijeenkomst geheel op maat naar wens. Hierbij kunt u gebruik maken van onze apparatuur.
Het Kulturhus beschikt over een online reserveringssysteem

Verenigingen & Groepen

Op dit moment bieden wij onderdak aan circa 60 gebruikersgroepen die allerlei verschillende activiteiten ontplooien. In het Kulturhus kunt u biljarten, dansen enz, maar ook vindt u er o.a. een hobbyclub en een schildersclub. 
Verder maken veel plaatselijke verenigingen gebruik van het Kulturhus. Onder andere Helami, Plaatselijk Belang en de Oranjevereniging.

Mocht u willen participeren in activiteiten of zelf een activiteit op willen starten, dan kunt u contact opnemen met de betreffende groep/vereniging of via contact

Uw eigen idee.

Wilt u iets organiseren voor andere mensen, neem dan contact op met ons. Wij helpen u met het succesvol opzetten van uw activiteit.

Bibliotheek Servicepunt Heeten

Digitaal gereserveerde boeken halen en brengen kan elke week op:

Vanaf 7 januari 2019 is het bibliotheekservicepunt geopend op:

  • Dinsdagavond van 19.00-21.30 u.
  • Woensdagavond van 19.00-22.30 u.
  • Donderdagmiddag 14.00-15.30 u.
    Bibliotheekvrijwilligers aanwezig op donderdagmiddag
  • Vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 u.
  • Zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.00 u.

Wat houdt een servicepunt in

Fiets- & Wandelroutes

Het KulturhusTrefpunt is een mooi centraal gelegen vertrekpunt voor fiets- en wandelroutes in Salland en ligt aan een TOP-route.

Maatschappelijke Stage

KulturhusTrefpunt Heeten biedt leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs de mogelijk om binnen het KulturhusTrefpunt een maatschappelijke stage te volgen. Hiermee kunnen leerlingen vanuit school d.m.v. vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van ons dorpshuis. Zo willen wij de jeugd enthousiast maken voor vrijwilligerswerk. Leerlingen die hier belangstelling voor hebben, kunnen contact opnemen met de beheerder.


Extra informatie

Het KulturhusTrefpunt is voorzien van een lift, dus toegankelijk voor ouderen en mensen in  een rolstoel en met kinderwagen

Parkeren

De auto kunt u parkeren op het Dorpsplein
Fietsen aan de zijkant (kant bernadetteschool)


Roken
doen we op de daarvoor bestemde plek.