Disclaimer

Het KulturhusTrefpunt, verleent u hierbij toegang tot kulturhustrefpunt.nl ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. KulturhusTrefpunt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.


Aansprakelijkheid

KulturhusTrefpunt spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden activiteiten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze activiteiten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KulturhusTrefpunt. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KulturhusTrefpunt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Eigen Risico

Het deelnemen aan een activiteit van het KulturhusTrefpunt is geheel op eigen risico.

Drank

Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcohol te kopen of te gebruiken.

Hinderlijk gedrag

Handelingen en uitlatingen die duiden op agressie, racisme, intimidatie en discriminatie etc. zijn verboden.
Wie zich hinderlijk, aanstootgevend of provocerend gedraagt, kan uit het KulturhusTrefpunt worden verwijderd of de toegang worden ontzegd door de beheerder. Bij constatering van wangedrag of geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.

Foto- en filmopnamen

Tijdens een evenement kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan het KulturhusTrefpunt hiervoor en ook, om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor uitsluitend PR- en promotiedoeleinden voor de KulturhusTrefpunt.