Persbericht KulturhusTrefpunt

Gepubliceerd op 18 mei 2018 om 11:57

KulturhusTrefpunt Heeten slaat een nieuwe weg in.

Het handhaven van een fulltime beheerder voor het KulturhusTrefpunt blijkt na twee jaar ervaring financieel niet haalbaar. Voor dit dilemma stond het bestuur. Om die redenen is besloten om per 1 juni 2018 afscheid te moeten nemen van de huidige beheerder. Het bestuur betreurd dit, maar heeft moeten concluderen dat dit voor een dorp als Heeten nu (nog) niet haalbaar is.

Toch blijft KulturhusTrefpunt, het culturele hart van Heeten, erg belangrijk voor een grote groep van verenigingen en stichtingen maar ook voor huiskamerfeestjes en andere commerciële activiteiten die in goed overleg met de plaatselijk Horeca worden gehouden.

Het bestuur is dan ook op zoek naar een parttime beheerder of beheerders die de vrijgekomen functie voor maximaal 20 uur per week op zich willen nemen.

Maar ook zullen veel groepen meer selfsupporting worden. De vaste gebruikersgroepen kunnen straks na reservering vrij toegankelijk het gebouw gebruiken voor vergaderingen of andere activiteiten.

Voor grotere evenementen en feestje zal opnieuw gebruik worden gemaakt van onze groep vrijwilligers die wat uitgebreid zal moeten worden. Ook daarvoor een oproep aan vrijwilligers uit Heeten en omgeving die het leuk vinden om zich af en toe hiervoor te willen inzetten. Op deze wijze denkt het bestuur op een gezonde wijze de toekomst in te gaan.

 

Het bestuur KulturhusTrefpunt Heeten.