Het bestuur van Historisch Heeten vergaderd maandelijks de laatste dinsdag van de maand. Daarnaast wordt er iedere 1e dinsdag van de maand vergaderd met alle werkgroep leden om de voortgang van lopende activiteiten en projecten te bespreken. Tevens wordt dan aan nieuw te ontwikkelen activiteiten en projecten vorm gegeven.

Iedere 1e vrijdag van de maand, m.u.v. de maand juli en augustus, is er van 18.00 tot 20.00 uur een inloopavond in de Hildezaal van het Trefpunt in Heeten.

Er zijn dan volgens rooster altijd drie mensen van Historisch Heeten aanwezig om u te woord te staan en te helpen.